Bài Tập Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn

     

Bài tập chuyển đổi từ hiện nay tại chấm dứt sang vượt khứ đơn là dạng bài xích tập phổ cập khi học tiếng anh. Để vắt chắc các kết cấu câu chuyển thì hiện tại tại ngừng sang thừa khứ đơn, hãy cùng chăm học bài ôn lại kỹ năng và dứt hết phần bài bác tập giới thiệu nhé! Yên trung tâm là chuyên học bài xích đã tổng hợp bài bác tập biến hóa từ hiện tại chấm dứt sang quá khứ 1-1 có đáp án nhé!

Ngữ pháp gửi thì hiện tại xong xuôi sang vượt khứ đơn

1. Thì hiện nay tại hoàn thành và 3 kết cấu quá khứ đơn tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi bao giờ (When) cùng bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Kết cấu The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been khổng lồ Japan.

= I have never been to nhật bản before.

*

Bài tập biến hóa từ hiện nay tại kết thúc sang thừa khứ đối kháng có đáp án

Viết lại câu từ thừa khứ đơn sang hiện tại tại ngừng không làm thay đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập biến hóa thì hiện tại tại xong sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ 1-1 sang hiện tại tại kết thúc không làm biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Trải Nghiệm Của Bản Thân, Kỉ Niệm Đáng Nhớ Bằng Tiếng Anh Ngắn (19 Mẫu)

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại tại ngừng sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went khổng lồ school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Hướng Dẫn Điều Khiển Điều Hòa Panasonic 2 Chiều, Cách Sử Dụng Điều Hòa 2 Chiều Panasonic

Trên đấy là một số bài tập biến đổi từ hiện nay tại xong sang quá khứ 1-1 có đáp án bởi vì Chăm học bài xích nghiên cứu, tổng hợp với biên soạn. Các bạn đã xong xuôi hết chưa? Hãy tự suy nghĩ ra các tình huống hay chạm chán để cấp tốc nhớ những cấu trúc biến hóa từ hiện tại tại xong xuôi sang quá khứ solo và trái lại nhé.