Bài 52 Trang 96 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Cho hình bình hành(ABCD.) Gọi(E) là điểm đối xứng với(D) qua điểm(A,) gọi(F) là vấn đề đối xứng với(D) qua(C.) minh chứng rằng(E) đối xứng với điểm(F) qua điểm(B.)


Hướng dẫn:

Bước 1: chứng tỏ AEBC và ABFC là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Bước 2: tự đó minh chứng E, B, F trực tiếp hàng cùng BE = BF.

Xem thêm: Cách Chuyển Ứng Dụng Sang Thẻ Nhớ Android 10 Nhanh, Cách Chuyển Ứng Dụng Sang Thẻ Sd Trên Android

 

*

(AE // BC)(vì (AD // BC))(AE = BC)(cùng bởi (AD))Nên(ACBE) là hình bình hànhSuy ra:(BE // AC, ,BE = AC ,,,, (1))Tương tự(BF // AC,, BF = AC ,,,, (2))Từ((1)) và((2)) suy ra(E, ,B, ,F) thẳng sản phẩm và(BE = BF.) Nên(B) là trung điểm của(EF,) vậy(E) đối xứng với(F) qua(B.)

Ghi nhớ:

Để minh chứng hai điểm A, B đối xứng cùng nhau qua điểm M ta đề nghị chỉ ra nhị điểm kiện:

- A, B, M trực tiếp hàng.

Xem thêm: Những Câu Thư Pháp Hay Nhất Để Đời Về Tình Yêu & Cuộc Sống Hay

- AM = MB


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 8: Đối xứng tâm khác • Giải bài bác 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Vẽ điểm A" đối xứng... • Giải bài 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trong mặt phẳng tọa... • Giải bài 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình bình... • Giải bài xích 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình 82, trong...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8
bài bác trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 8: Đối xứng tâm
• Giải bài 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12