At the moment dùng thì gì

     

Bài viết bao hàm 12 thì trong giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng và thêm một ngoại lệ là thì sau này gần. Đây là những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất mà bạn không thể bỏ qua.Bạn đã xem: At the moment thì gì

Bài viết tổng hợp các thì trong giờ Anh bao gồm 12 thì tiếng Anh bằng lòng cùng cùng với công thức, biện pháp sử dụng. Tổng quan với dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh cơ bạn dạng cần bắt buộc biết. (Ngoài ra, các các bạn sẽ học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần gồm dự định).

Bạn đang xem: At the moment dùng thì gì

 

Trong giờ anh có 12 thì cơ bản được phân thành các mốc thời hạn là hiện tại tại, thừa khứ cùng tương lai. Trong bài bây giờ Anh ngữ Ms Hoa sẽ share với các bạn các dấu hiệu nhận thấy các thì giờ anh cơ phiên bản này, phương pháp và bài bác tập. Hãy cùng khám phá nhé!

 ➤ Sơ thiết bị tóm tắt bí quyết của 12 thì giờ anh

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT):

1. Bí quyết thì lúc này đơn

Công thức thì lúc này đơn so với động từ hay Khẳng định:S + V_S/ES + O đậy định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

bí quyết thì bây giờ đơn so với động từ bỏ Tobe Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj đậy định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student. She is not beautiful. Are you a student?

2. Bí quyết sử dụng:

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.) diễn đạt 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại tại. (E.g:I get up early every morning.) Nói lên khả năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vết hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:

vào câu có lộ diện từ sau: every (every day, every week, every month, ...) các trạng tự tần suất xuất hiện thêm trong thì bây giờ đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

> Tổng đúng theo ngữ pháp TOEIC (Full nhà điểm quan trọng)

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day. I always miss you.

Bạn xem cụ thể hơn về thì bây giờ đơn: Thì lúc này đơn (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)


*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.) bao phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.) Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Biện pháp sử dụng

diễn đạt hành hễ đang ra mắt tại thời gian nói (E.g: The children are playing football now.) mô tả hành hễ đang diễn ra dẫu vậy không tốt nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job) diễn tả 1 sự than thở với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Trong trường hợp này, câu thông thường có trạng từ gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember.) sử dụng để mô tả một hành động sắp xảy ra về sau theo chiến lược đã định trước (E.g: I am flying to xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan tomorrow.)

Lưu ý đặc trưng cần biết:

Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ bỏ chỉ tri giác, nhấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now. He wants to go for a cinema at the moment. Do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu gồm có từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là một trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các các bạn xem cụ thể về thì lúc này tiếp diễn: Thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous) 

Tham khảo các nội dung bài viết khác: 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.) bao phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.) Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Giải pháp sử dụng thì hiện tại kết thúc trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ nhưng lại không phân tích thời điểm, có hiệu quả liên quan cho hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ mẫu xe của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ vẫn kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận biết thì bây giờ hoàn thành:

Trong thì hiện tại dứt thường bao hàm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: gần đây, vừa new ever: đã có lần already: rồi for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …) since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …) yet: chưa (dùng trong câu tủ định với câu hỏi) so far = until now = up khổng lồ now = up khổng lồ the present: cho mang đến bây giờ

➨ Các bạn xem chi tiết hơn về thì lúc này hoàn thành: Thì hiện tại xong xuôi (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.) phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.) Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Giải pháp dùng:

Diễn tả một hành động bước đầu trong thừa khứ diễn ra liên tục và kéo dãn đến hiện tại. Nhấn mạnh vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy sẽ đứng bên dưới trời tuyết rộng 3 giờ rồi.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Cô Đơn Cảm Thấy Lạc Lõng Thể Hiện Đúng Tâm Trạng Của Bạn

Phân biệt cùng với thì bây giờ hoàn thành:

Thì hiện tại tại xong nhấn to gan vào kết quả còn thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

3. Cách phân biệt thì hiện nay tại dứt tiếp diễn:

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)


*

1. Công thức

Với rượu cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.) (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.) (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)

 

Với hễ từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Giải pháp dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xẩy ra và ngừng trong thừa khứ. 

Ví dụ:

I went to lớn the concert last week. A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết:

Các từ thường lộ diện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS


*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.) bao phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.) Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Cách dùng: 

cần sử dụng để biểu đạt một hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác định trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào thời gian 12h ngày hôm qua, shop chúng tôi đang ăn trưa.)

 

dùng để miêu tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân chia thì thừa khứ đơn.

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta vẫn tán gẫu với bạn khi chị em cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu gồm có từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Philips 2.2 Lít Hd9220/20 2, Nồi Chiên Không Dầu Philips Hd9220/20 (2,2 Lít)

Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV. He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.