1 tế bào sinh tinh tạo mấy tinh trùng

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Sự trao đổi chéo giữa những NST vào cặp tương đồng xảy ra vào kỳ

*


Ở loài giao phối, bộ NST đặc thù của loại được gia hạn ổn định qua những thế hệ là khác biệt của chủng loại là nhờ


Ở sinh thứ nhân thực, những hiện tượng dẫn đến bớt phân tạo thành nhiều nhiều loại giao tử không giống nhau về bắt đầu và cấu tạo nhiễm nhan sắc thể gồm

I. Những nhiễm dung nhan thể kép xếp thành nhị hàng ở phương diện phẳng xích đạo.

Bạn đang xem: 1 tế bào sinh tinh tạo mấy tinh trùng

II. Trao đổi chéo của các cặp nhiễm sắc đẹp thể tương đồng ở kì đầu I.

III. Sự phân li hòa bình của những cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì sau I.

Xem thêm: Bài 24 Tập Hợp Các Số Nguyên Dương Là Gì ? Bài Toán Tìm Số Nguyên Dương Nhỏ Nhất

IV. Các nhiễm nhiễm sắc đẹp thể kép xếp một hàng ở khía cạnh phẳng xích đạo.

Xem thêm: Bức Tranh Tứ Bình Trong Bài Thơ Việt Bắc, Bức Tranh Tứ Bình Trong Việt Bắc Của Tố Hữu


xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào động vật đang phân chia thì thấy vào một tế bào gồm 39 NST, từng NST tất cả 2 crômatit. Tế bào ấy đang ở


Một nhà kỹ thuật đang phân tích giảm phân trong nuôi ghép mô tế bào đã áp dụng một mẫu tế bào với 1 dột đổi thay làm gián đoạn giảm phân. Bên khoa học đến tế bào phát triển trong khoảng thời gian mà giảm phân sẽ xảy ra. Tiếp đến bà quan gần cạnh thấy số lượng các tế bào trong môi trường xung quanh nuôi ghép đã tăng gấp rất nhiều lần và mỗi tế bào cũng có gấp đôi lượng ADN. Chromatit đã tách ra. Dựa vào những quan gần kề này, tiến độ nào của phân bào sinh dục bị gián đoạn trong dòng tế bào này ?


tại vùng chín của gà, người ta quan gần kề được các NST của một tế bào đang thu xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Hãy cho biết số lượng và trạng thái NST của tế bào nói trên.


tất cả 4 tế bào sinh tinh của khung người có hình trạng genDdEe giảm phân hình thành giao tử, không xẩy ra đột biến đổi và không tồn tại trao đổi chéo. Theo lý thuyết, tỉ lệ những loại giao tử hoàn toàn có thể được tạo nên là